Om klinikken

Beliggenhed:

Klinikken er beliggende i Horsens centrum ved siden af Horsens Sundhedshus kun 10 min. gang fra banegård og rutebil­sta­tion. Der er 2 timers gratis parkering ved klinikken på øverste dæk i P-hus (P3).

  

Henvisning:

Klinikken tilbyder udredning og behandling af en række lidelser hos børn og unge i alderen 4-17 år. Der skal altid foreligge en henvisning fra den praktiserende læge.

Problemer vi ofte ser i praksis er ADHD, Autisme, Tourettes Syndrom, angst og OCD samt depression og spise­forstyrrelse. Der kan også være tale om mere uspecifikke problemer så som mistrivsel i skole eller adfærdsproblemer samt diverse psykiske symptomer hos unge.

 

Ventetid:

Ventetiden er aktuelt ca. 90 uger.

  

Udredning:

Forløb her indledes typisk med en samtale med en af speciallægerne af ca. 1 times varighed, hvor såvel barnet/den unge som forældre (og/eller evt. stedforældre) deltager. Samtalen afsluttes med speciallægens foreløbige vurdering, og hvis der er behov for videre udredning drøftes og planlægges yderligere un­der­søgelser

  

Behandling:

Hvis der aftales behandling vil den almindeligvis bestå af samtaler af rådgivende eller terapeutisk ka­rak­ter, eventuelt i kombination med medicinsk behandling.

Vi lægger stor vægt på at kunne hjælpe børn/unge og deres forældre til hurtigt at opleve bedring og få nye handlemuligheder. Meget af børn og unges liv leves i skolen og med kammerater. Derfor er sam­arbejde med skole, PPR samt socialforvaltningen ofte en stor del af en vellykket behandling.

I forhold til ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser til­bydes psyko­edukation i grup­pe såvel til forældre som unge.

  

Om speciallægen :

Marianne Kryger:

 Jeg er uddannet som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i 2001 og har efterfølgende arbejdet på hospitaler i Region Syddanmark frem til 2012, hvor jeg skiftede til Region Nordjylland.

 Jeg har som overlæge arbejdet fagligt bredt med alle grupper fra småbørn til unge. Min efteruddannelse har haft fokus på kognitiv samtaleterapi, systemisk/narrativ samtaleterapi og supervision samt ledelse- og organisationsforandringer.

 Siden 1.9.2016 har jeg været ejer af Børnepsykiatriklinikken.